recepcia

0918 725 234

e-mail

recepcia@saunaterasa.sk

OD Terasa, nad potravinami Fresh

Trieda SNP 88, 040 11 Košice

V Saune Terasa platia nasledovné návštevné pravidlá:

 • Priestory sauny sú bezplavkovou zónou – používajte len plachty a osušky.
 • Používanie vlastných šlapiek je možné za podmienky, že sú čisté.
 • Vo všetkých priestoroch sa pohybujte so zvýšenou opatrnosťou – podlahy sú čiastočne mokré a hrozí pošmyknutie.
 • Nebuďte hluční – na príjemné rozhovory slúži čajovňa.
 • Do fínskej, bylinkovej a infra sauny vstupujte vždy osušení a bez šlapiek.
  Na lavici si celé telo podkladajte plachtou, alebo osuškou (aj pod nohami a za chrbátom, pokiaľ sa opierate o steny).
 • Ak sa pri sunovaní masírujete kefou, alebo rukami, dbajte na to, aby ste svojim potom neobťažovali okolosediacich.
 • Nepoužívajte vlastné saunové esenciálne prípravky a ani iné produkty, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie.
 • Do parnej sauny doporučujeme vstupovať bez plachiet a osušiek a tiež bez šlapiek.
  Sedadlo si pred použitím osprchujte.
 • V saunách nerozprávajte – zachovajte ticho a kľud a nechajte svoje telo aj myseľ oddychovať.
  Ak už potrebujete niečo povedať svojmu susedovi, tak len šepkajte.
 • Pri vstupe a výstupe zo sáun zatvárajte dvere pokiaľ možno rýchlo, nenechávajte ich zbytočne otvorené.
 • Vždy si zapamätajte, kam vešiate svoju plachtu, resp. osušku, aby nedošlo k zámene.
  Vlastné prádlo si pri odchode nezabudnite vziať so sebou.
 • Pred každým vstupom do ochladzovacieho bazéna sa povinne osprchujte.
 • Do ochladzovacieho bazéna neskáčtevstupujte pomaly, aby nedošlo k preliatiu vody mimo bazéna.
 • V odpočinkovej miestnosti  zachovajte úplné ticho a kľud.
 • Pred použitím lehátok sa dôkladne osušte.
 • Pred vstupom do čajovne sa osušte. Sklenené poháre odtiaľto nevynášajte.
 • Do priestorov sauny nevnášajte rozbitné fľaše. Batohy, tašky a pod. si odložte v šatňovej skrinke.

Na nedodržiavanie týchto pravidiel je potrebné upozorniť obsluhu.
Zákazníka, ktorý ich nerešpektuje, môže obsluha z priestorov sauny vykázať.

Ďakujeme za Vašu ohľaduplnosť a dodržiavanie týchto pravidiel.
Prajeme všetkým príjemné saunovanie. ♥️